De therapievormen op een rijtje:

Verschillende technieken:

Gestalttherapie leert je bewust te worden van je gedrag in het heden in contact met je omgeving.

Transactionele analyse leert je te onderzoeken hoe de contacten eruit zien, die je hebt met anderen.

Bio-energetica leert je door ademhalings en lichaamsoefeningen emoties te uiten, die je hebt afgeleerd.

Psychosynthese leert je je eigen leven te beheersen.

Rationeel-emotieve therapie leert je de gedachten te onderscheiden, die aan een bepaald gevoel vooraf gaan

Gesprektechnieken leren je verantwoordelijkheden te nemen en te laten bij wie ze thuis horen

Psycho-analyse leert je onbewuste conflicten op te lossen.

Emotional Freedom Techniques leert je vastzittende energie te ontladen, waardoor een onprettig gevoel kan verdwijnen.

Om op te merken:

Elke techniek heeft als doel: hetgeen men zich bewust geworden is te veranderen of te verbeteren indien gewenst.

Sommige klachten zijn van dien aard, dat therapie, in het algemeen, een bijdrage kan leveren om met de klacht om te leren gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom
Door wie
Voor wie
Voor wie nog meer
Therapievormen
Toelichting EFT
Werkwijze
Workshop
Ondersteuning
Activering
Praktijkruimten
De omgeving
Tarieven
Contact
Routebeschrijving


Joke Claassen Praktijk voor Psycho-Sociale Therapie Tel: 06.81923752 | psychosocialetherapie.info@gmail.com